Užitočné informácie

Užitočné informácie

 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE, DOMOVÝ PORIADOK

 • Zo zdravotných dôvodov sa deťom do 6 rokov vstup do Termálnych kúpeľov nepovoľuje. Deťom do 14 rokov sa kúpeľ v termálnej vode neodporúča.
 • Jednotlivé priestory kúpeľov môžu deti do 14 rokov navštevovať iba v sprievode rodičov alebo iných zodpovedných dospelých osôb.
 • Lekármi odporúčaná doba pobytu v bazénoch s liečivou vodou je 3x20 minút. Medzi jednotlivými kúpeľmi, ako aj následne po kúre sa odporúča oddych. Prosíme našich klientov, aby dĺžku kúpania v liečivej vode prispôsobili svojmu zdravotnému stavu, nakoľko neprimerane dlhá doba kúpeľa môže viesť k nečakaným nevoľnostiam.
 • Klienti sú povinní sa pred vstupom do bazénov osprchovať.
 • Z dôvodu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom je povolené používať iba sušiče na vlasy autorizované Termálnymi kúpeľmi.
 • Prosíme klientov, aby sa používaním vhodnej obuvi (papúč) chránili pred nebezpečenstvom pošmyknutia v priestoroch bazénov.
 • V priestoroch Termálnych kúpeľov a k nim patriacich oddelení, kde sa poskytuje liečba, je zakázaná konzumácia liehovín.
 • Prosíme, aby návštevu Termálnych kúpeľov odložili klienti, ktorí majú horúčku, infekčnú chorobu alebo otvorené rany, a tiež tí, ktorí sú pod vyplvom akoholu, narkotík alebo liekov s omamujúcimi vedľajšími účinkami.
 • Prosíme klientov, aby si vždy skontrolovali, či riadne zatvorili svoju šatňovú skrinku po tom, ako sa prezliekli.
 • Počas otváracích hodín Termálnych kúpeľov je k dispozícii služba prvej pomoci, ktorú môžu klienti bezplatne využiť.
 • Mediteránske zážitkové kúpele (Mediterrán élményfürdő) a Mediteránske saunové cenrum (Mediterrán szaunacentrum) sú z Termálnych kúpeľov priamo dostupné pomocou sústavy krytých chodieb.
 • Podobne ako iné vody vyťažené z termálnych prameňov, aj debrecínska termálna voda obsahuje vo vode rozpustené bahno veľmi jemnej zrnitej štruktúry. Môže sa stať, že bahno sa dostane aj do vody termálnych bazénov, dôsledku čoho ju môže zmeniť na mútnu a zakalenú. Toto však nemá žiaden negatívny vplyv na zdravie kúpajúcich, keďže naše bahno je tiež vhodné na použitie na liečebné účely.

JEDLÁ A NÁPOJE

 • V priestoroch bazénov Termálnych kúpeľov nie je konzumácia jedál a nápojov z hygienických dôvodov povolená. Na konzumáciu zakúpených výrobkov slúži miestnosť bufetu (Termál Büfé).
 • V priestoroch, kde sa poskytujú procedúry, v šatniach kúpeľov, ako aj v priestoroch bazénov Termálnych a
 • Zážitkových kúpeľov je prísne zakázané odhadzovať odpadky alebo iným spôsobom znečisťovať vodu.
 • Do bazénov je zakázané brať rozbitné veci, prípadne akékoľvek iné predmety, ktoré môžu zapríčiniť nehodu alebo úraz.

USCHOVÁVANIE CENNOSTÍ

 • Kúpele nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie cenností umiestnených v šatňových skrinkách alebo ponechaných v priestoroch kúpeľov bez dozoru.
 • Prosíme našich hostí, aby si chránili svoje cennosti! Cenné predmety (šperky, hotovosť, cenné papiere, kľúče od motorového vozidla, kľúče od bytu, mobilný telefón vyššej hodnoty a pod.) si môžu bezplatne odložiť do našej úschovy cenností.