Užitočné informácie

Užitočné informácie

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE, DOMOVÝ PORIADOK K VYUŽÍVANIU SLUŽIEB MEDITERÁNSKYCH ZÁŽITKOVÝCH KÚPEĽOV

 • Každý návštevník Aquaticum Mediteránskych zážitkových kúpeľov dostane pri vstupe identifikačný náramok s čipovou kartou. Náramok slúži k otváraniu šatňových skriniek, a klienti môžu pomocou neho realizovať svoje nákupy v našich odbytových strediskách bez použitia hotovosti. Použitie náramku umožňuje klientom zároveň aj prechod do Termálnych kúpeľov (Termálfürdő), Saunového centra (Szaunacentrum) a Thajského masážneho centra (Thai masszázscentrum). K bazénom si hostia nemusia brať hotovosť. Sumu za konzumáciu jedál, nápojov a za ďalšie využité služby môžu na základe údajov registrovaných na náramku vyplatiť pri odchode.
 • Prezliekarne sú spoločné, k dispozícii sú individuálne a rodinné kabíny na prezliekanie. Skupiny s väčším počtom členov môžu využívať samostatnú skupinovú prezliekareň.
 • Aquaticum Termál a Wellness Hotel**** a Termálne kúpele (Termálfürdő) sú z týchto priestorov priamo dostupné pomocou sústavy krytých chodieb.
 • Vstupné pre dospelých automaticky zahŕňa možnosť bezplatného vstupu detí do 3 rokov. Návštevníkom do 18 rokov veku ponúkame detské a žiacke lístky. Deti do 14 rokov môžu navštíviť kúpele len v sprievode rodičov, prípadne inej zodpovednej dospelej osoby.

NÁVŠTEVNÍCI SÚ POVINNÍ SA PRED VSTUPOM DO BAZÉNOV OSPRCHOVAŤ.

 • V priestoroch bazénov je z hygienických dôvodov zakázaná konzumácia jedál a nápojov!
 • Na konzumáciu zakúpených jedál a nápojov slúži na poschodí sa nachádzajúca Reštaurácia Mediterrán (Mediterrán Étterem).
 • Fajčenie je v Mediteránskych zážitkových kúpeľoch povolené výlučne na Slnečnej terase, kde sa nachádzajú miesta vyhradené na fajčenie.
 • Prosíme, aby do bazénov nevstupovali návštevníci, ktorí majú horúčku, infekčnú chorobu alebo otvorené rany, a tiež tí, ktorí sú pod vyplvom akoholu, narkotík alebo liekov s omamujúcimi vedľajšími účinkami.
 • Počas otváracích hodín kúpeľov je k dispozícii služba prvej pomoci, ktorú môžu návštevníci bezplatne využiť.
 • Prosíme návštevníkov, aby si vždy skontrolovali, či riadne zatvorili svoju šatňovú skrinku po tom, ako sa prezliekli. 

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

 • Prosíme návštevníkov, aby počas spúšťania sa zo šmýkačiek a tobogánov nemali na sebe šperky. Eliminuje sa tým riziko úrazu osôb a poškodenia konštrukcie šmýkačiek. Zároveň ich žiadame dodržiavať predpísaný odstup a používať šmýkačky v súlade s účelom, na ktorý sú určené.
 • Pri šmýkačkách sú umiestnené tabule s pravidlami používania. Prosíme návštevníkov, aby sa s nimi oboznámili a dodržiavali ich.
 • Návštevníci musia po ukončení jazdy šmýkačkou bezodkladne opustiť dojazdový bazén.
 • Prosíme návštevníkov, aby sa používaním vhodnej obuvi (papúč) chránili pred nebezpečenstvom pošmyknutia v priestoroch bazénov.
 • V záujme ochrany pred pošmyknutím sa v priestoroch bazénov odporúčame návštevníkom chodiť po modrých gumených kobercoch.
 • Používanie kúpacej čiapky v bazénoch nie je povinné, avšak návštevníkom s dlhými vlasmi ho odporúčame.

USCHOVÁVANIE CENNOSTÍ

 • Kúpele nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie cenností umiestnených v šatňových skrinkách alebo ponechaných v priestoroch kúpeľov bez dozoru.
 • Prosíme našich hostí, aby si chránili svoje cennosti! Cenné predmety (šperky, hotovosť, cenné papiere, kľúče od motorového vozidla, kľúče od bytu, mobilný telefón vyššej hodnoty a pod.) si môžu bezplatne odložiť do našej úschovy cenností.

VYUŽÍVANIE BAZÉNOV PRE DETI A PRE BÁBÄTKÁ

 • Bazén pre bábätká je určený deťom od 0 do 2 rokov, detský bazén deťom do 2 do 8 rokov.
 • Deti do dvoch rokov môžu využívať iba šmýkačku umiestnenú v bazéne pre bábätká.
 • V záujme zachovania hygieny v detskom bazéne a bazéne pre bábätká je používanie nepremokavých plienok povinné. Aj deťom, ktoré sú už naučené na nočník, sa oplatí v čase kúpania dať plienku v záujme zabránenia menším „nehodám”. Nepremokavé plienky sa predávajú (aj na kusy) v darčekovom obchode pred vstupom do Zážitkových kúpeľov.
 • V záujme ochrany hygienicky nezávadného prostredia pre deti sa dospelí nesmú kúpať v bazénoch určených deťom a bábätkám. Deťom môžu byť pri ich zábave v bazéne nápomocní postojačky, alebo môžu zaujať miesto na okraji bazéna.