Liečivá voda

Debrecínska liečivá voda s teplotou 65 °C je alkalicko chloridová hydrogenuhličitanová, jódová, brómová, nátriochloridová termálna voda obsahujúca aj značné množstvo vápnika, horčíka, kyseliny metaboritej, kyseliny metakremičitej.

Komponent   mg/l mg. ekvivalent 
Sodík Na+ 1750,00 76,08
Draslík K+ 20,00 0,51
Amónium NH4+ 2,30 0,12
Vápnik Ca2+ 10,00 0,50
Horčík Mg2+ 8,60 0,71
Železo Fe2+ 0,10 0,00
Mangán Mn2+ nedokázateľné  
Súčet katiónov   1791,00  77,92 
Dusičňany NO3- nedokázateľné  
Dusitany NO2- nedokázateľné  
Chloridy Cl- 1790,00 50,42
Bromidy Br- 5,00 0,06
Jodidy J- 2,00 0,01
Fluoridy F- 1,05 0,05
Sírany SO42- not detectable  
Hydrogenuhličitan HCO3- 1880,00 29,84
Fosfáty PO43- 0,45 0,01
Súčet aniónov   3678,50  80,39 
Kyselina metaboritá HBO2 150,00 --
Kyselina metakremičitá H2SIO3 39,00 --
Súčet iónov   5658,50  158,31 

Naša liečivá voda bohatá na hodnotné organické a anorganické látky je zvlášť vhodná na liečenie nasledovných chorôb:

 • Osteoporóza
 • Chronické zápaly kĺbov (inaktívna reumatoidná artritída, arthritis psoriatica)
 • Spondylarthritis ankylopoetica (Bechterevova choroba)
 • Degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy)
 • Degeneratívne ochorenia chrbtice (spondylosis-spondylarthrosis)
 • Reumatizmus mäkkých tkanív (chronický zápal šľachovej pošvy, chronické bolesti svalstva, tenisový lakeť)
 • Ischias a iné neuralgie
 • Pooperačný stav po prietrži medzistavcovej platničky
 • Ochrnutia zostávajúce po ochoreniach nervového systému
 • Zmeny pohybového ústrojenstva po úrazoch a nehodách
 • Ortopedické ochorenia
 • Zúženie ciev
 • Kožné choroby: psoriáza, chronický ekzém
 • Chronické zápalové gynekologické choroby, niektoré druhy neplodnosti, klimax
 • Chronické ochorenia dýchacích ciest (inhalácia)
 • Psychosomatické klinické obrazy, vegetatívne poruchy.

Kontraindikácie:

 • Jednotlivé srdcové choroby (srdcová arytmia, ťažké srdcové zlyhanie , poinfarktový stav do troch mesiacov, neliečený vysoký krvný tlak)
 • Akútne stavy choroby pohybového ústrojenstva
 • Epilepsia
 • Infekčné choroby, horúčkovité stavy
 • Nádorové ochorenia,
 • Zanedbané ochorenia štítnej žľazy
 • Inkontinencia a neudržanie stolice (incontinentia alvi et urinae)