Wskazówki i regulamin

Wskazówki i regulamin

WSKAZÓWKI I REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA TERMALNEGO 

 •  Ze względów zdrowotnych dzieci do lat 6 nie mogą korzystać z kąpieli termalnych, których nie polecamy również dzieciom poniżej lat 14.
 •  Na kąpielisku leczniczym dzieci poniżej 14 lat mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 •  Zalecany przez lekarzy czas przebywania w basenie termalnym wynosi 3 x 20 minut. Pomiędzy kąpielami i po kuracji zaleca się odpoczynek. Uprzejmie prosimy naszych gości o zażywanie kąpieli termalnych i łaźni parowych przez czas adekwatny do swego stanu zdrowia, ponieważ zbyt długie przebywanie w wodzie może doprowadzić do nagłych słabości.
 •  Przed wejściem do basenu korzystanie z pryszniców jest obowiązkowe.
 • Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa dozwolone jest wyłącznie używanie zamontowanych przez kąpielisko suszarek do włosów.
 •  W celu uniknięcia poślizgu uprasza się o używanie klapków
 •  Spożywanie alkoholu na terenie kąpieliska leczniczego oraz przynależnych doń obiektów jest wzbronione.
 •  Osoby z gorączką, chorobami zakaźnymi, otwartymi ranami oraz będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających prosimy, żeby wizytę na kąpielisko odłożyły na później.
 •  Prosimy o sprawdzenie, czy szafka w przebieralni została dobrze zamknięta.
 •  W godzinach otwarcia kąpieliska działa na jego terenie punkt pierwszej pomocy, bezpłatny dla gości kópielowych.
 •  Z Kąpieliska termalnego do Parku Wodnej Rozrywki oraz Centrum Saun prowadzi bezpośrednio osłonięty, oszklony korytarz.
 •  Wszystkie wody termalne, pozyskiwane z odwiertów, a więc i debreczyńska, zawierają rozpuszczone w wodzie drobinki borowiny. Zdarza się, że borowina trafia do wody w basenach, sprawiając, że staje się ona nieco mętna i traci przezroczystość. Zjawisko to nie stanowi jednak niebezpieczeństwa dla zdrowia, wszak sama borowina jest również używana do zabiegów.

 

JEDZENIE I PICIE

 •  Ze względów higienicznych jedzenie i picie na terenie kąpieliska termalnego jest niedozwolone.
 •  Do spożywania jedzenia i picia, tam zakupionego, służy bufet Termal.
 •  Surowo zabrania się śmiecenia w pomieszczeniach zabiegowych, w przebieralniach oraz w halach basenowych, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczynia wody w basenach.
 •  Zabrania się wnoszenia do basenów przedmiotów tłukących lub w inny sposób niebezpiecznych, mogących spowodować wypadek lub urazy ciała. 

 

DEPOZYT

 •  Kąpielisko nie ponosi odpowiedzialności ani za przedmioty złożone w szafkach przebieralni, ani za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kąpieliska.
 •  Chroń swoje kosztowności! Przedmioty wartościowe (biżuterię, gotówkę, papiery wartościowe, kluczyki do samochodu, klucze do mieszkania, cenną komórkę itp.) możesz bezpłatnie umieścić w depozycie.