Strandfürdő - Faállomány rekonstrukció

Faállomány rekonstrukció az Aquaticum Strandfürdő területén - 2013

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. szakértőket kért fe az Aquaticum Strandfürdő területén lévő faállomány állapotának felmérésére. A felkérés elsődleges célja az volt, hogy az elkövetkezendő rekonstrukció szakági iránymutatás alapján valósuljon meg illetve, hogy a munkák során maximálisan a környezettudatos elv érvényesüljön. 

A felkért szakértők névsora:

Prof. Dr. Varga Zoltán - Egyetemi tanár Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Dr. Lakatos Gyula - Egyetemi docens Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszék
Dr. Papp László - botanikus Debreceni Egyetem TTK Botanikus Kert
Dr. Aradi Csaba - szakmai főtanácsadó MTA DAB Természetvédelmi Munkabizottság elnöke, az  MTA DAB Populációbiológiai, az MTA DAB Szárazföldi Ökológiai az MTA DAB Vízi Ökológiai Munkabizottság tagja
Kozák Imre -  Erdőmérnök, szakmérnök, szakirányító, szakértő

A strand parkerdős részéről készített előzetes szakértői felmérés megállapította azt a tényt, hogy a nyári szezonban a faállomány jelentős része életveszélyes lehet a fürdővendégek számára. Emiatt a fürdő faállománya mindenképpen rekonstrukcióra szorul. Megemlítendő továbbá, hogy az állapotfelmérés és az elvégzendő munkálatok nincsenek összefüggésben a tervezett strandfejlesztésekkel, mivel annak egyelőre nincs belátható időn belül esélye.

A kivitelezésnél fontos cél a strand országosan egyedülálló fás, ligetes, árnyas jellegének megőrzése, figyelembe véve a biológiai egyensúly megtartását, így a fakivágást követő újratelepítéseket - lehetőség szerint rövid időn belül - úgy kell elvégezni, hogy a tervezett fejlesztések kapcsán folyó építési munkálatok a faállományt már ne érintsék.

Az újratelepítésnél preferált fafajták a kocsányos tölgy és az ezüsthárs. 

A területrendezés ütemezése:
1. Azonnal kivágandó fák: 2013. tél vége
2. Koronaalakításra szoruló fák:  2013. késő ősz-tél eleje

A területrendezés azért sürgős feladat, mivel azokon a helyeken, - így a strandon is-, ahová belépőjegy váltása mellett fogadnak vendéget, a faállomány rossz állapotából adódó baleset esetén az üzemeltető felelőssége sokkal nagyobb, mint egy nyílt, szabadon látogatható területen bekövetkező hasonló balesetnél.

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. rövid határidővel, konkrét akciótervet dolgoz ki, melynek elkészülte után, újabb szakértői egyeztetésre kerül sor az akcióterv végrehajtása kapcsán. A cég, mint a terület üzemeltetője az elfogadott akciótervet meg kívánja ismertetni az érintett „Zöld” szervezetekkel is.